Documento sin título

 

 

 

ACTOS A REALIZAR NA OITAVA LEMBRANZA

DA II REPÚBLICA ESPAÑOLA

* Programa de actos REPÚBLICA 2006

Inauguración do monumento a os Republicans no cemiterio de Ourense